Splošni pogoji uporabe Lylo.si

V nadaljevanju so navedeni vsi splošni pogoji, ki veljajo za spletno stran www.lylo.si in vse njegove poddomene in podstrani.

Lastnika spletne strani www.lylo.si in vseh podstrani sta SPECTO informacijske tehnologije d.o.o., Hafnerjevo naselje 48, 4220 Škofje Loka iMEMO RAZINGER JURE S.P. Orehovlje 36, 4000 Kranj.

Namesto polnih nazivov lastnikov se v nadaljevanju tega dokumenta uporablja beseda LYLO.

Beseda ''Oglaševalec'' se v nadaljevanju nanaša na pravne ali fizične subjekte, ki v kateremkoli trenutku oglašujejo (ali imajo namen oglaševati) svojo podnubo na www.lylo.si.

Informacije in gradiva na spletni strani www.lylo.si so zaščitene s pravicami intelektualne lastnine lastnika spletne strani www.lylo.si ali pravnih subjektov, katerih vsebina se nahaja na spletni strani www.lylo.si. Vse pravice so pridržane.

Oglaševalec se strinja in hkrati dovoljuje, da mu LYLO vse dokumente (predračune, račune, ponudbe, sporočila in ostale relevantne dokumente) pošilja le v elektronski verziji, brez spremljajoče tiskane kopije, na njegov elektronski naslov, ki ga je navedel ob registraciji, vpisu, oddaji ali spremembi ponudbe.

Oglaševalec se prav tako strinja, da se njegovi kontaktni podatki lahko objavijo na www.lylo.si na način, da so vidni in dostopni javnosti in da se naslov elektronske pošte, ki ga oglaševalec navede ob registraciji, vpisu, oddaji ali spremembi ponudbe na www.lylo.si lahko uporablja kot kontaktni elektronski poštni naslov za kontaktiranje in je javno dostopen.

Omejitev odgovornosti – spletna stran

Vse informacije, slike, gradiva in podatki na www.lylo.si so informativne narave. Lastnik strani www.lylo.si se bo trudil za optimalno delovanje www.lylo.si, vendar ne prevzema nikakršnih odgovornosti in garancij za nemoteno uporabo www.lylo.si. Vsi uporabniki uporabljajo www.lylo.si na lastno odgovornost. Niti lastnik spletne strani www.lylo.si niti katerakoli druga fizična ali pravna oseba, ki je sodelovala pri ustvarjanju, nastanku in izdelavi www.lylo.si ali še sodeluje pri nadgradnjah in novih informacijah in gradivih, ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa, uporabe ali nezmožnosti uporabe informacij in gradiv in oglasov na www.lylo.si ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini. Lastnik spletne strani tudi ne more biti odgovoren za kakršnekoli poškodbe (vključno tiste, ki jih povzročijo virusi) računalniške opreme, mobilnih telefonov ali katerekoli druge aplikacije, s katero je mogoče dostopati do strani, zaradi vašega obiska strani ali kakršnekoli njene uporabe. Lastnik spletne strani ne more biti odgovoren za nikakršno škodo kakršnekoli vrste, ki bi utegnila nastati zaradi uporabe ali nezmožnosti uporabe www.lylo.si.

LYLO se bo trudil za pravilnost, ažurnost in popolnost podatkov, vsebovanih na teh straneh, vendar ne prevzema nikakršne odgovornosti o njihovi pravilnosti, ažurnosti in popolnosti.

Omejitev odgovornosti – ponudbe in oglasi

LYLO ne prevzema nobene odgovornosti za resničnost objavljenih podatkov, ki jih oglašujejo oglaševalci ali fizične osebe kot oglaševalci / prodajalci. Vsak dogovor o nakupu / prodaji predmeta oz storitve, objavljenega na straneh www.lylo.si, je dogovor zgolj med kupcem in prodajalcem, ki storitev oz. predmet prodaja in ne povzroči nikakršnega posrednega ali neposrednega pogodbenega odnosa med kupcem, prodajalcem ter lastnikom spletne strani www.lylo.si.

Za celotno vsebino oglasa, vključno s posredovanimi fotografijami ter navedbo pravilnih kontaktnih podatkov odgovarja izključno oglaševalec oz. oseba, katera oglas odda v objavo.

Lastnik spletne strani si pridržuje pravico do neobjave ali izbrisa objave celotne vsebine ali kateregakoli dela oglasa, če je le-ta pravno ali moralno sporen, vsebinsko neprimeren, zavajajoč ali kakorkoli neprimeren za objavo po kriteriju uredništva www.lylo.si.

Kot primer takšnih vsebin navajamo:

 • oglas z moralno in pravno sporno vsebino
 • neprimerno ali avtorsko sporno fotografijo
 • nepravilno objavljeni kontaktni podatki
 • neresnični ali neveljavni podatki
 • ponudbe komercialne linije (kot so 090 in podobne...)
 • vsebinsko neprimeren oglas (zgrešena rubrika)
 • podvajanje oglasa iste vsebine oz. ponudbe iste storitve oz. predmeta
 • oglas, ki ne ponuja enoznačno določene posamezne ponudbe
 • oglaševanje neaktualne ponudbe
 • oglaševanje ponudbe, ki bi v kakršnemkoli pomenu lahko zavajala uporabnika www.lylo.si
 • oglaševalec z oddajo oglasa prevzema tudi celotno kazensko in odškodninsko odgovornost, povezano z oddajo, urejanjem, brisanjem in vsebino celotnega oglasa ali kateregakoli dela vsebine oglasa.

Nedopustna uporaba

Za nedopustno uporabo strani www.lylo.si se šteje:

 • ustvarjanje, pošiljanje ali objavljanje podatkov z žaljivo, neprimerno ali pornografsko vsebino
 • uničevanje in spreminjanje podatkov, ki so v lasti drugih uporabnikov
 • objava in pošiljanje podatkov, ki kršijo avtorske pravice
 • poskus pridobitve in uporabe dostopa, ki je bil dodeljen drugemu uporabniku
 • namerno motenje in onemogočanje dela drugih uporabnikov omrežja
 • kršenje tajnosti ali objava podatkov, ki so v lasti drugih uporabnikov
 • posredovanje lažnih ali zavajajočih osebnih podatkov pri oddaji / urejanju oglasne vsebine
 • uporaba programov ali postopkov, katerih namen ali posledica je okritev integritete in
 • stabilnega delovanja računalnika, računalniškega sistema ali omrežja.
 • oglaševalec se strinja, da se za potrebe reševanja sporov ob oddaji oglasa zabeleži
 • natančen datum in ura oglasa ter IP številka oz. naslov izvora ter, da se v primeru suma, da je prišlo do nedopustne uporabe, kaznivega dejanja ali da je potreben sodni pregon dejanja, navedeni podatki posredujejo ustreznim službam.

Omejitev uporabe informacij in gradiv

Informacije in gradiva, ki so prikazana na tej strani, lahko uporabljate le za osebno domačo rabo, pri čemer ni dovoljeno spreminjati označb avtorskih pravic, drugih obvestil o pravicah intelektualne lastnine ali obvestil o drugih pravicah. Dovoljeno je nalaganje in tiskanje informacij in gradiv z namenom ogledovanja in branja za nekomercialne namene. Vsako drugo kopiranje, distribuiranje, ponovno objavljanje, spreminjanje informacij in gradiv na www.lylo.si ali njihovo pošiljanje po pošti ter razširjanje na kakršenkoli drug način brez predhodnega pisnega dovoljenja LYLO je prepovedano. Prav tako je prepovedana uporaba kateregakoli elementa www.lylo.si za kakršnekoli druge namene, kot za izključno osebno, nekomercialno, domačo rabo.

LYLO ne odgovarja za obliko in vsebino spletnih strani, ki so na kakršenkoli način povezane z www.lylo.si. Pri obisku in uporabi povezanih spletnih strani je odgovornost LYLO za vse primere izključena.

Uporaba strani v nasprotju z navedenimi pravili je prepovedana. Uporabnik, ki uporablja strani na način, ki je v nasprotju z navedenimi pravili, je v celoti materialno in odškodninsko odgovoren.

Varstvo podatkov

LYLO avtomatsko zbira podatke o uporabi teh strani, predvsem podatke, katere strani so največkrat obiskane, koliko obiskovalcev dnevno obišče te strani in koliko časa obiskovalci ostanejo na posamezni strani. Ti podatki ne omogočajo vpogleda v osebne podatke uporabnikov. LYLO podatke o obiskanosti www.lylo.si uporablja za lastne potrebe. Obiskovalci se tudi strinjajo, da z registracijo na spletno stran in/ali prijavo na e-novice, da jim lahko občasno pošiljamo obvestila po e-pošti.

Posebni pogoji oglaševanja oglasnih pasic

Poleg splošnih pogojev uporabe portala www.lylo.si objavljeni na spletni podstrani ''Splošni pogoji'' veljajo tudi posebni pogoji, ki urejajo zakup oglasnega prostora, v tem primeru oglasnih pasic, na spletni strani www.lylo.si:

 • Vsebina oglasnih pasic mora zadoščati vsem pogojem, ki jih za oglaševanje predpisuje zadnja različica Zakona o oglaševanju, objavljenega v Uradnem listu RS, vključno z vsemi predhodnimi in aktualnimi dopolnitvami tega zakona
 • LYLO lahko brez razloga zavrne vse oglasne pasice, ki niso v skladu z zgoraj omenjenim Zakonom o oglaševanju
 • LYLO lahko brez razloga in utemeljitve zavrne tudi vse druge oglasne pasice, katerih vsebina nakazuje na konkurenčno dejavnost LYLO in tiste oglase, ki so moralno ali pravno sporni
 • Oglaševalec izjavlja, da je lastnik avtorskih pravic objavljenih fotografij v oglasni pasici in izrecno dovoljuje njihovo objavo na spletnih straneh www.lylo.si
 • Oglaševalec dovoljuje uporabo in hranjenje posredovanih vsebin ter njihovo objavo
 • Oglaševalec odgovarja za resničnost in verodostojnost vsebine oglasov.

O pravnem obvestilu

To pravno obvestilo / splošne pogoje lahko LYLO kadarkoli brez predhodnega obvestila spremeni in je za uporabnike zavezujoče v vsakokratni spremenjeni obliki, zato priporočamo, da jih v primeru uporabe www.lylo.si spremljate na teh straneh. Z uporabo te strani ste izkazali in potrdili, da ste seznanjeni z našimi pogoji in da se z njimi v celoti strinjate.

ekipa Lylo.si

 

Hitri pregled

Vsebina pravnega obvestila (splošnih pogojev):


Dodatne vsebine

Ne spreglejte tudi


 


×